องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
2021-04-30
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09