องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้คำแนะนำตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ร้านอาหาร ร้


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓​ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดยนางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้คำแนะนำตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-11
2021-01-08
2020-12-30
2020-12-29
2020-12-24