องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้คำแนะนำตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ณ ร้านน้ำทิพ


วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓​ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดยนายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก และข้าราชการ ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้คำแนะนำตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ณ ร้านน้ำทิพย์ ร้านริมเขื่อนมินิ ร้านริมเขื่อน พื้นที่หมู่ที่ ๖ และร้านเคียงน้ำ พื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2021-03-30
2021-03-24
2021-03-09
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-11
2021-01-08
2020-12-30
2020-12-29
2020-12-24