องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

2020-08-13
2020-08-10
2020-08-05
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-20
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-19
2019-12-24