องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ.2562


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก และประชาชนในพื่้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอาทิ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลากระโห้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ตัว ณ วัดธรรมสถิติ์วราราม ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อที่จะได้เป็นแหล่งอาหารในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

2020-07-01
2019-12-24
2019-12-17
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04