องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อหลวง24012561


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาธารณะ โดยการเก็บขยะ ตัดหญ้า ฯลฯ ณ บ้านบางนางจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2019-12-24
2019-12-17
2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04
2019-06-25