องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


วันนี้ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ในการมองถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ และหาแนวทางในการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04
2019-06-25
2017-04-26
2017-03-28