องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๒ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภินันท์ พัฒนาการพณิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับการประเมินดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะประเมิน LPA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ทั่วประเทศ (ยกเว้น "กรุงเทพมหานคร") ซึ่งจะมอบหมายให้จังหวัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นประจำทุกปี

2019-09-17
2019-08-07
2019-08-05
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-12
2019-07-04
2019-06-25
2017-04-26
2017-03-28